MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W WL RAW – WROCŁAW 20.09.2014r.

I. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej jako formy zdrowego stylu życia
i spędzania czasu wolnego;
2. Propagowanie dyscyplin siłowych – wyciskania sztangi leżąc;
3. Integracja środowisk sportowych oraz organizacji zajmujących się kulturą fizyczną;
4. Promocja instytucji związanych ze służbą mundurową.

II. ORGANIZATOR
1. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO we Wrocławiu ul. Obornicka 108;
– Cykl Wychowania Fizycznego i Sportu;
2. Andrzej Kocyła – Mistrz Świata Służb Mundurowych, X- krotny Mistrz Polski Służb Mundurowych.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 20.09.2014 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego ul. Obornicka 108 50-961 Wrocław.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWO

1. W zawodach mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze służb mundurowych tzn.:
Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straż Miejska, BOR, Służba Więzienna, Zakłady Poprawcze i Schroniska dla Nieletnich, Służba Ochrony Kolei, Agencje Ochrony.
2. Emeryci mundurowi w/w służb.
3. Zawodnik powinien posiadać przy sobie dokument stwierdzający przynależność do jednej
z w/w formacji.
4. Kierownik zespołu podczas odprawy technicznej oraz zawodów strój – mundur wyjściowy.
5. Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach .W przypadku braku badań zawodnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach.
6. Uczestnik uiszcza opłatę startową w wysokości 30 zł.
7. Zespół musi posiadać jednolity dres sportowy, a w trakcie boju- wyciskania (kostium lub krótkie spodenki i koszulkę z krótkim rękawkiem).
8. Sposób oceniania boju będzie następujący:
Sędzia główny podaje 2 komendy; start oraz stojak, nie robimy przytrzymania na klatce piersiowej – wyciskamy z dotknięcia sztangą klatki.
Pośladki, łopatki i głowa muszą mieć stały kontakt z ławeczką, a stopy z podłożem (można odrywać pięty, krawędziować ).

UWAGA !!! Niedopuszczalne jest używanie specjalistycznych koszulek do wyciskania.

Więcej w temacie: http://www.sfd.pl/MISTRZOSTWA_POLSKI_S%C5%81U%C5%BBB_MUNDUROWYCH_W_WL_RAW__WROC%C5%81AW_20.09.2014r.-t1035708.html

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *