Nawet tempo treningu ma znaczenie dla zapobiegania chorobom – Badanie naukowe

Sama aktywność fizyczna wcale nie wystarczy do tego by zapobiegać chorobom sercowo-naczyniowym czy nowotworom. Znaczenie ma styl życia, stosowana dieta, genetyka, narażenie na czynniki kancerogenne itd. Jak się niedawno okazało ważne może być nawet tempo prowadzenia treningu aerobowego, w tym przypadku marszu.

Stomach Ache. Closeup Portrait Of Athletic Man With Fit Muscular Body Touching Belly, Suffering From Abdominal Pain. Handsome Fitness Runner Feeling Bad After Running Outdoors. Sport Injury Concept

W meta  analizie [1] wzięto pod uwagę 11 badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i kohortę 50 225 osób które regularnie maszerowały. Okazało się, że szybkie tempo marszu redukuje ogólną śmiertelność z różnych przyczyn o 24%, a co najmniej średnie tempo o 20%. Z kolei śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych była niższa odpowiednio o 24% i 21% (tempo średnie i szybkie).

Wszystkie dane w zakresie oszacowanego ryzyka odnoszą się do powolnego tempa maszerowania. Nie stwierdzono powiązania tempa marszu z ryzykiem śmierci z powodu nowotworów. Naukowcy podkreślają, iż mniej korzystne jest zwiększanie objętości lub częstotliwości treningu, a bardziej opłaca się zwiększać tempo. Bardzo podobne obserwacje dotyczą np. intensywności treningu aerobowego w formie biegania czy pływania.

Referencje: 1.Emmanuel Stamatakis1,2, Paul Kelly3, Tessa Strain3,4, Elaine M Murtagh5, Ding Ding1,2, Marie H Murphy “Self-rated walking pace and all-cause, cardiovascular disease and cancer mortality: individual participant pooled analysis of 50 225 walkers from 11 population British cohorts”

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *