Wpływ kreatyny na wątrobę

Kiedyś myślano, iż suplementacja kreatyną jest groźna dla nerek i/lub wątroby. Do dzisiaj można spotkać tego typu twierdzenia w Internecie. Na szczęście naukowcom do tej pory nie udało się potwierdzić rzekomego „niszczącego wpływu” kreatyny na człowieka.

Wyjątkowa forma kreatyny

Mało tego, okazało się, że kreatyna posiada potencjał ochronny dla układu nerwowego np. mózgu. Ostatnio wykazano, iż kreatyna minimalizuje skutki uboczne leku stosowanego do chemioterapii, doksorubicyny.

Eksperyment naukowy

Szczurom podawano dietę uzupełnioną kreatyną przez 5 tygodni. Jedną grupę karmiono dalej dietą z kreatyną, a drugą zwykłą, bez kreatyny przez kolejne 4 tygodnie. Następnie zwierzętom podano lek (15 mg na kg) lub placebo.

Doksorubicyna to lek cytotoksyczny przeznaczony do stosowania np. przy raku płuca, piersi, jajnika czy też pęcherza moczowego.

Wyniki

Okazało się, że kreatyna chroni wątrobę; zwłóknienie wątroby, stan zapalny, stres oksydacyjny i starzenie się obserwowano przy leczeniu chemioterapeutykiem, a suplementacja kreatyną wprowadzona przed leczeniem doksorubicyną złagodziła negatywny wpływ leku na wątrobę,

Leczenie doksorubicyną spowodowało niestabilność chromosomów (tj. zmieniony profil metylacji DNA), a suplementacja kreatyną wykazała tendencję do przywracania stabilności chromosomów,

Wniosek

Dane sugerują, że kreatyna chroni przed hepatotoksycznością wywołaną doksorubicyną przez osłabianie zwłóknienia, stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego i starzenia się wątroby. Stosowanie kreatyny nie tylko jest bezpieczne, ale może też przynosić dodatkowe korzyści zdrowotne, o których do tej pory nie mieliśmy pojęcia.

Referencje, badania, literatura:

Nouf Aljobaily I in. Creatine Alleviates Doxorubicin-Induced Liver Damage by Inhibiting Liver Fibrosis, Inflammation, Oxidative Stress, and Cellular Senescence https://www.mdpi.com/2072-6643/13/1/41

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *