REGULAMIN XVII ZAWODÓW KULTURYSTYCZNYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY KUNICE ‘’HERKULES 2015″

1. Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach ,59-216 Kunice, ul. Słoneczna 11, tel.(76) 8575 477, fax. (76)8575 730

2. Termin zawodów:
02.05.2015 r. (sobota), początek zawodów – godz. 17:00.

3. Miejsce zawodów:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 59-216 Kunice, ul. Słoneczna 11, woj. Dolnośląskie, 4 kilometry od Legnicy,

4. Zasady uczestnictwa:
W zawodach mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67). Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2015 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2015 rok. Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS: BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata,
Wszelkie opłaty na rzecz PZKFiTS będą przyjmowane wyłącznie na konto PZKFiTS. Od 01.01.2015 nie przyjmuje się indywidualnych wpłat dotyczących opłat za Licencję zawodnika. Opłat za Licencję zawodników dokonuje wyłącznie klub, w którym zawodnik jest zrzeszony.

5. Kategorie:
Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach:

A) Kulturystyka juniorów – wszechwag

B) Kulturystyka mężczyzn do 80 kg

C) Kulturystyka mężczyzn do 90 kg

D) Kulturystyka mężczyzn powyżej 90 kg

E) Kulturystyka mężczyzn OPEN

6. Weryfikacja:
Weryfikacja odbędzie się w dniu 02.05.2015 r. w miejscu zawodów w godzinach 14:00 -16:00. Na weryfikacji zawodnicy powinni przedstawić: dokument tożsamości, aktualne badania lekarskie, Licencję PZKFiTS oraz przekazać płytę CD z nagraniem do programu dowolnego.

7. Sędziowie:
Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS.

8. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów, z podaniem kategorii wagowej, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.05.2015 r. na adres organizatora, lub telefonicznie.

9. Startowe:
Od uczestników zawodów pobierane będzie startowe w wysokości 40,00 zł.

10. Nagrody:
W zawodach zostanie nagrodzonych trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii ( I miejsce min. 500 zł , II miejsce – 250 zł i III miejsce – 150 zł) oraz w kategorii OPEN: I miejsce – 1300 zł.

11. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje organizator
Jacek Stacewicz 76 8575-477, 603 791-220; [email protected]

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *