Trenbolone, winstrol a ich genotoksyczność

Czym jest genotoksyczność? Pojęcia „genotoksyczny” i „genotoksyczność” odnoszą się do czynników lub procesów powodujących zmianę struktury, treści informacji lub podziału DNA, łącznie z tymi, które powodują uszkodzenie DNA poprzez zakłócenie normalnych procesów replikacji lub które w sposób niefizjologiczny (tymczasowo) zmieniają jego replikację.

Okazuje się, że zarówno trenbolone jak i winstrol mogą mieć działanie genotoksyczne. Oba środki są niezmiernie popularne na czarnym rynku, trenbolone mniej więcej od lat 80. XX wieku, winstrol był szeroko dostępny i znany już dużo wcześniej.

Na czym polegało badanie? Na bazie próbek krwi z DMSO wyhodowano różne linie komórkowe i dodawano winstrol lub trenobolone w dawkach 1,  10,  20,  40 oraz 60  μM.

Wyniki

  • ilość aberracji chromosomowych rosła proporcjonalnie do dawki winstrolu oraz trenbolonu,
  • dla winstrolu dla najwyżej dawki abberacje wynosiły ~5%, dla trenbolonu 4.33%,
  • jeszcze silniejszy był wpływ obu preparatów dopingowych na ilość wymian chromatyd siostrzanych. Są to obustronne wymiany homologicznych segmentów chromatyd tego samego chromosomu.

Wnioski

Zarówno winstrol jak i trenbolone mogą być genotoksyczne dla limfocytów, szczególnie jeśli są stosowane w większych dawkach. Może mieć to duże znaczenie dla układu odpornościowego. Z oczywistych względów zarówno winstrol jak i trenbolone mogą być teratogenne, jeśli byłyby stosowane w trakcie ciąży.

 Referencje:

Tanveer  Beg,  Yasir  Hasan  Siddique  and  Mohammad  Afzal „Chromosomal  Damage  Induced  by  Androgenic  Anabolic  Steroids,  Stanozolol  and Trenbolone,  in  Human  Lymphocytes”

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=19559&html_tresc_id=300001707&html_klucz=19558&html_klucz_spis

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *