VIII OTWARTE MISTRZOSTWA POMORZA W KULTURYSTYCE I FITNESS KOBIET I MĘŻCZYZN – BYTÓW 2017 – REGULAMIN

 

1. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Bytowa

2. ORGANIZATORZY
Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.
Ośrodek Ćwiczeń Siłowych „Atleta” w Bytowie

3. WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Bytowie
Starostwo Powiatowe w Bytowie
Bytowskie Centrum Kultury
Pomorski Związek Kulturystyki i Fitness w Słupsku
Polski Związek Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się w dniu 26 marca 2017 r., początek o godz. 11:00, w Sali Widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 12.

5. BIURO ZAWODÓW I WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja zawodników odbędzie się w biurze zawodów (Bytowskie Centrum Kultury – I p.),
26 marca 2017 r. w godz. 9:00 – 10:30.

6. UCZESTNICTWO
Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w organizacjach sportowych będących członkami PZKFiTS.
Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).
Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2017 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2017 rok.
Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie Klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).
Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2017r., dostępnym na stronie internetowej Związku w zakładce „Przepisy”:

http://pzkfits.pl/wp-content/uploads/2016/12/KFO-2017.pdf

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 70 zł od zawodniczki/zawodnika.
Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem (w polu: temat / tytułem) imienia i nazwiska zawodnika i dopiskiem z podaniem kodu BYTÓW należy wpłacać na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

Opłata wnoszona bezpośrednio przed zawodami (w dniu weryfikacji) będzie obciążona dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego terminowego zgłoszenia i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
– negatywnej weryfikacji,
– rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
– spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

Wszyscy przystępujący do weryfikacji powinni posiadać:
a) ważny dokument tożsamości ze zdjęciem
b) aktualne zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach lub aktualna Książeczkę Zdrowia Sportowca
c) aktualną i opłaconą licencję PZKFiTS
d) regulaminowy strój sportowy
e) płytę CD z nagraniem do programu dowolnego

Informacji w sprawie opłaconych składek członkowskich (dot. Stowarzyszeń sportowych), aktualnych i opłaconych licencji (dotyczy zawodniczek i zawodników) udziela biuro Związku, tel.: 0-22-550-09-67, fax.: 0-22-550-09-68, e-mail: [email protected]

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 23 marca 2017 r. wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie pzkfits.pl pod poniższym adresem: http://pzkfits.pl/bytow-2017-zgloszenia/
Formularz niezawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty. W zgłoszeniu każdy zawodnik lub zawodniczka musi podać:
– imię i nazwisko,
– rok urodzenia,
– klub,
– dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować,
– adres e-mail,
– telefon kontaktowy.

8. WPISOWE
Każda zawodniczka i zawodnik wpłaca wpisowe w wysokości 70 zł podczas weryfikacji w dniu imprezy w biurze zawodów (Bytowskie Centrum Kultury, Bytów, ul. Wojska Polskiego 12 I p.).

9. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKFiTS (IFBB).

10. NARADA TECHNICZNA
Narada techniczna dla sędziów i kierowników ekip odbędzie się w dniu zawodów tj. 26 marca 2017 r. w biurze zawodów (hol Bytowskiego Centrum Kultury) o godz. 10:30.

11. KATEGORIE
VIII Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Kulturystyce i Fitness Seniorek i Seniorów odbędą się w następujących kategoriach:
a) Fitness sylwetkowe kobiet – OPEN
b) Bikini fitness – OPEN
c) Kulturystyka klasyczna mężczyzn – OPEN
d) Kulturystyka mężczyzn:
– kat. do 70 kg
– kat. do 80 kg
– kat. do 90 kg
– kat. +90 kg
– kat. OPEN, w której zmierzą się wyłącznie zwycięzcy powyższych kategorii wagowych

12. NAGRODY
We wszystkich kategoriach za zajęcie:
• miejsca I, II, III – puchary i dyplomy, nagrody rzeczowe,
• miejsca IV, V, VI – dyplomy, upominki,

We wszystkich kategoriach OPEN za zajęcie:
• miejsca I, II, III – dyplomy, nagrody rzeczowe lub finansowe,
• miejsca IV, V, VI – dyplomy, upominki.

Wśród kibiców zostanie wylosowana nagroda specjalna.

13. PROGRAM ZAWODÓW
Eliminacje i półfinały:
Fitness sylwetkowe kobiet – I runda (porównania).
Kulturystyka mężczyzn – do 70 kg, do 80 kg, do 90 kg, + 90 kg (I runda – porównania).
Bikini fitness kobiet – I runda (porównania)
Kulturystyka klasyczna mężczyzn (I runda – porównania)
Finały (odbędą się bezpośrednio po zakończeniu półfinałów).
Fitness sylwetkowe kobiet – II runda (T-walking + ocena sylwetki w zwrotach).
Kulturyści – kat. do 70 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).
Kulturyści – kat. do 80 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).
Kulturyści – kat. do 90 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).
Kulturyści – kat. + 90 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).
Bikini fitness kobiet – II runda (T-walking + ocena sylwetki w zwrotach)
Kulturystyka klasyczna mężczyzn – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program
dowolny).
Kulturyści kat. OPEN (pozy obowiązkowe i dogrywka).

14. ZAKWATEROWANIE
Organizator ma możliwość rezerwacji miejsc noclegowych po wcześniejszym pisemnym lub telefonicznym zamówieniu z podaniem ilości rezerwowanych miejsc. Rezerwacje będą przyjmowane do dnia 23 marca 2017 r. pod adresem:
Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 15
77-100 Bytów
Tel. 59 822-15-00
e-mail: [email protected]
Podane ceny wynajęcia pokoju są kwotami brutto:
Pokój 1-osobowy – 48 zł
Pokój 2-osobowy – 71 zł
Pokój 3-osobowy – 83 zł
Pokój 4-osobowy – 96 zł

15. UDZIELANIE INFORMACJI
Wszelkich informacji o zawodach udziela:
Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.:
Joanna Stopa, organizator, tel.: 888-700-096
e-mail: [email protected]

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ubezpieczenie podczas zawodów spoczywa wyłącznie na zawodnikach lub jednostkach delegujących.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga komisja złożona z sędziego głównego i organizatora zawodów.
W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości zawodników w danej kategorii wagowej, organizator ma prawo do innego podziału nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Zatwierdzono:
ORGANIZATORZY
Krzysztof Stępień Prezes Zarządu Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o.o.
Joanna Stopa
Organizator sportu
Marian Sabisz
Ośrodek Ćwiczeń Siłowych „Atleta”

Zatwierdzam:
Mgr inż. Andrzej Michalak
Wiceprezes PZKFiTS
23.02.2017 r.

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *