Białko serwatkowe a wątroba – szkodzi czy pomaga?

Zwłóknienie wątroby, a następnie marskość wątroby są jedną z wiodących przyczyn zgonów na całym świecie, ale opisano niewiele skutecznych terapii przeciwwłóknieniowych. Hydrolizowany peptyd serwatkowy (WHP), główny składnik peptydowy mleka krowiego, wywiera działanie przeciwzapalne.

Dieta wzbogacona WHP jest szeroko stosowana w warunkach klinicznych, w dietach immunomodulujących (IMD). Jednak wpływ WHP na zwłóknienie wątroby pozostaje nieznany. Celem tego badania było zbadanie działania przeciwwłóknieniowego WHP w modelu marskości wątroby szczura.

Postępujące zwłóknienie wątroby indukowano przez powtarzane dootrzewnowe podawanie dimetylonitrozaminy (DMN) przez 3 tygodnie. Szczury otrzymywały hydrolizowany peptyd serwatkowy lub standardową dietę. Porównano stopień zwłóknienia wątroby pomiędzy grupami. Działanie chroniące hepatocyty badano przy użyciu hepatocytów wyizolowanych od szczurów karmionych dietą WHP. W modelu marskości DMN badano stężenie reaktywnych formy tlenu i glutationu w tkance wątroby.

Wyniki

Progresja zwłóknienia wątroby została znacząco zahamowana w grupie otrzymującej hydrolizowany peptyd serwatkowy.

Podawanie peptydu zmniejszało stężenie enzymów wątrobowych oraz zawartość hydroksyproliny w tkance wątroby.

Peptyd zmniejszył nekrozę komórek wątroby, obniżył ilość reaktywnych form tlenu oraz podwyższył zawartość glutationu.

Wniosek

Dieta wzbogacona w hydrolizowany peptyd serwatkowy skutecznie zapobiegała postępowi zwłóknienia wątroby, poprzez bezpośrednie działanie chroniące hepatocyty i oddziaływanie antyoksydacyjne, poprzez wpływ na syntezę glutationu.

Referencje, badania, literatura:

Kanta Jobara Whey-hydrolyzed peptide-enriched immunomodulating diet prevents progression of liver cirrhosis in rats https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0899900714000902

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *