Cynamon zwalcza zespół metaboliczny? Badania naukowe

Cynamon to pyszna przyprawa o silnym działaniu przeciwutleniającym. Kilka kontrolowanych badań wykazało, że cynamon może obniżać poziom cukru we krwi i poprawiać wrażliwość na insulinę. Długoterminową glikemię zazwyczaj określa się mierząc hemoglobinę A1c, która odzwierciedla średni poziom cukru we krwi w ciągu 2-3 miesięcy.

W jednym z badań u pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy przyjmowali cynamon (1 g dziennie) przez 90 dni, odnotowano więcej niż dwukrotny spadek stężenia hemoglobiny A1c, w porównaniu z tymi, którzy otrzymywali tylko standardową opiekę. Niedawna analiza 10 badań wykazała, że ​​cynamon może również obniżać poziom cholesterolu i trójglicerydów.

Konkretnie dawki cynamonu od 120 mg dziennie do 6 g dziennie, w okresie o 4 do 18 tygodni:

 • zmniejszyły stężenie glukozy na czczo o średnio 24.59 mg/dL,
 • zmniejszyły cholesterol o średnio o 15.60 mg/dL,
 • zmniejszyły LDL-C o  średnio 9.42 mg/dL,
 • zmniejszyły trójglicerydy o  średnio 29.59 mg/dL,

Santos HO i wsp. wykazali, iż podawanie 1-6 g cynamonu dziennie ma duży wpływ na glikemię np. przy cukrzycy typu II lub innego rodzaju zaburzeniach metabolicznych. Jednak potrzeba większej ilości badań klinicznych, by to potwierdzić.

Niedawno Sonal Gupta Jain i wsp. badali wpływ spożycia cynamonu na skład ciała i parametry metaboliczne osób z zespołem metabolicznym. W tej 16-tygodniowej podwójnie ślepej randomizowanej próbie kontrolnej 116 osób z zespołem metabolicznym przydzielono losowo do dwóch dietetycznych grup interwencyjnych:

 • cynamon [6 kapsułek (3 g) na dobę]
 • mąka pszenna [6 kapsułek (2,5 g) dziennie].

Oceniano skład ciała, ciśnienie krwi i parametry metaboliczne.

Wyniki po 16 tygodniach interwencji:

 • glikemia na czczo zmniejszyła się o 0.3 mmol / L więcej w grupie cynamonu w porównaniu do grupy placebo,
 • hemoglobina A1c zmniejszyła się o 2,6 mmol / mol więcej w grupie cynamonu w porównaniu do grupy placebo,
 • ilość centymetrów w pasie zmniejszyła się o 4.8 cm więcej w grupie cynamonu w porównaniu do grupy placebo,
 • całkowity cholesterol wzrósł w grupie placebo i zmniejszył się w grupie cynamonu (z 5.23 ± 0.71 do 4.68 ± 0.64 mmol/L),
 • w grupie cynamonu odnotowano wzrost HDL, w grupie placebo spadek,
 • stan zapalny (CRP) zmniejszył się w grupie cynamonu, w grupie placebo odnotowano wzrost,

Inne parametry, które wykazały znacznie większą poprawę po podawaniu cynamonu to: stosunek talii do bioder, ciśnienie krwi, trójglicerydy. Częstość występowania określonego zespołu metabolicznego uległa znacznemu zmniejszeniu w grupie interwencyjnej (34,5%) w porównaniu z grupą placebo (5,2%).

Wniosek: cynamon może wywołać wiele pozytywnych efektów zdrowotnych u osób z zespołem metabolicznym, ale oczywiście nie zastąpi diety, aktywności fizycznej oraz np. leków pierwszego rzutu do leczenia nadciśnienia.

Referencje:
Crawford P1. “Effectiveness of cinnamon for lowering hemoglobin A1C in patients with type 2 diabetes: a randomized, controlled trial”
Robert W. Allen, PharmD,1 Emmanuelle Schwartzman, PharmD,1,2 William L. Baker, PharmD, BCPS (AQ CV),3,4 Craig I. Coleman, PharmD,3 and Olivia J. Phung, PharmD “Cinnamon Use in Type 2 Diabetes: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3767714/
Sonal Gupta Jain,1 Seema Puri,1 Anoop Misra,corresponding author2 Seema Gulati,3,4 and Kalaivani Mani “Effect of oral cinnamon intervention on metabolic profile and body composition of Asian Indians with metabolic syndrome: a randomized double -blind control trial” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5469078/
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *