Dutasteryd, a ryzyko raka prostaty

Przemiana testosteronu do DHT często wpływa na łysienie ( ma to podłoże genetyczne.) oraz na łagodny przerost prostaty. Stosowanie  inhibitorów  5α-reduktazy  przez  co najmniej 6-12 miesięcy prowadzi do zmniejszenia objętości  prostaty  o  20-25%  i  zmniejszenia  stężenia PSA w surowicy o około 50%.

Do dyspozycji  są dwa leki będące kompetencyjnymi inhibitorami 5α-reduktazy: finasteryd (hamuje 5α-reduktazę typu 2) oraz dutasteryd (hamuje 5α-reduktazę typu 1 i 2). Oba farmaceutyki przyczyniają się do nasilenia apoptozy komórek stercza. Stosowanie finasterydu powoduje  zmniejszenie stężenia DHT w surowicy i w sterczu o odpowiednio 70 i 85%, leczenie dutasterydem stężenie DHT w surowicy i w sterczu redukuje o 95%.

Czy dutasteryd ma wpływ na ryzyko raka prostaty?

Przeprowadzono badanie w celu ustalenia, czy dutasteryd zmniejsza ryzyko wystąpienia raka prostaty. Po okresie podawania leku lub placebo zmiany wykrywano w biopsji u mężczyzn, u których występuje zwiększone ryzyko choroby.

Obserwacje trwały 4 lata i porównano  dutasteryd w dawce 0,5 mg na dobę z placebo. Mężczyźni kwalifikowali się do włączenia do badania, jeśli byli w wieku od 50 do 75 lat, mieli poziom antygenu swoistego dla prostaty (PSA) od 2,5 do 10,0 ng na mililitr i mieli jedną ujemną biopsję prostaty w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją. Pacjenci przeszli biopsję pod kontrolą USG po 2 i 4 latach.

Wyniki

  • wśród 6729 mężczyzn, którzy przeszli biopsję lub operację prostaty, rak wykryto u 659 z 3305 mężczyzn w grupie dutasterydu, w porównaniu z 858 z 3424 mężczyzn w grupie placebo, co oznacza względne zmniejszenie ryzyka po zastosowaniu dutasterydu o 22,8% w ciągu 4-letniego okresu badania,
  • terapia dutasterydem, w porównaniu z placebo, spowodowała zmniejszenie wskaźnika ostrego zatrzymania moczu (1,6% w porównaniu z 6,7%, względne zmniejszenie ryzyka o 77,3%).
  • terapia dutasterydem była obarczona nieco większym ryzykiem niewydolności mięśnia sercowego,
  • Wnioski

Wciągu 4 lat badania dutasteryd zmniejszył ryzyko wystąpienia raka prostaty wykrytego w biopsji i poprawił wyniki związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Referencje:

Tomasz Szopiński1, Jakub Dobruch1, Piotr L. Chłosta, Andrzej Borówka

Leczenie farmakologiczne łagodnego rozrostu stercza (BPH)”

Gerald L. Andriole „Effect of Dutasteride on the Risk of Prostate Cancer” https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0908127

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *