Jak ibuprofen wpływa na mięśnie i siłę?

NSAID (w polskiej nomenklaturze używa się skrótu NLPZ, niesteroidowe leki przeciwzapalne) należą do najpopularniejszych leków stosowanych nie tylko przez sportowców. Niestety, ich skutki uboczne mogą być poważne, jeśli się ich nadużywa. Powiem tylko, iż bez recepty, w sklepie z artykułami spożywczymi czy na stacji benzynowej można kupić śmiertelną dawkę np. ibuprofenu.

Ibuprofen zabija połowę szczurów w dawce 636 mg/kg, połowę myszy w dawce 740 mg/kg i połowę świnek morskich w dawce 495 mg/kg. Dla porównania metanabol zabija połowę zwierząt w dawce 1 g na kg masy ciała, a oxandrolone wymaga dawek większych niż 5 g. Testosteron, propionate: 1350 mg / kg (mysz). A to znaczy, że oxandrolone jest ośmio-dziesięciokrotnie mniej groźny od ibuprofenu! Testosteron jest dwukrotnie bezpieczniejszy pod względem toksyczności ostrej. NLPZ są wymieniane zarówno w grupie środków szkodliwych dla nerek jak i wątroby! Wg badań 60% biorących ibuprofen nie ma pojęcia o potencjalnych skutkach ubocznych leku, a więcej niż ¼ przekracza dzienną, rekomendowaną dawkę.

A jaki wpływ na ibuprofen na wzrost mięśni i ich siły?

Zdrowi mężczyźni i kobiety (w wieku 18–35 lat) zostali losowo przydzieleni do codziennego spożycia ibuprofenu (IBU; 1200 mg) lub kwasu acetylosalicylowego (ASA; 75 mg) przez 8 tygodni. W tym okresie badani trenowali nogę na ergometrze lub w sposób klasyczny, oporowo. Przed i po okresie treningowym oceniano objętość mięśni (MRI) i siłę, a biopsje mięśni analizowano pod kątem ekspresji genów i białek regulatorów wzrostu mięśni.

Okazało się,  że osoby biorące 75 mg aspiryny dziennie osiągnęły dwukrotnie większy przyrost (34 cm3) w porównaniu do grupy stosującej 1.2 g ibuprofenu dziennie. Na dodatek ibuprofen hamował wzrost siły w grupie korzystającej z ergometru (było to mniej zauważalne niż hamowanie hipertrofii, ale jednak miało miejsce). Prawdopodobnie ibuprofen silnie hamuje ekspresję cytokiny IL-6 która ma znaczenie dla hipertrofii.

Wniosek

Należy unikać stosowania NLPZ jeśli nie ma wyraźnej potrzeby, gdyż środki z tej grupy nie są obojętne dla nerek, wątroby (np. ibuprofen) lub śluzówki żołądka (aspiryna).

Referencje:

Brad J. Schoenfeld MSc, CSCS „The Use of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs for Exercise-Induced Muscle Damage. Implications for Skeletal Muscle Development”. https://link.springer.com/article/10.1007/BF03262309

M. Lilja i in. „High doses of anti‐inflammatory drugs compromise muscle strength and hypertrophic adaptations to resistance training in young adults” https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apha.12948

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *