L-tyrozyna

Tyrozyna jest aminokwasem, prekursorem dopaminy, noradrenaliny oraz adrenaliny. Ich zmniejszone wydzielanie wiąże się ze spadkiem siły, mocy i ze zmęczeniem. Cykl przemian w uproszczeniu wygląda następująco: tyrozyna -> dopa -> dopamina -> noradrenalina -> adrenalina. 

l-tyrozyna

Dopamina jest magazynowana w pęcherzykach synaptycznych. Tam może być hydroksylowana do noradrenaliny. W zakończeniach współczulnych niemożliwe jest przekształcenie noradrenaliny do adrenaliny. Ten proces może zachodzić tylko w komórkach chromafinowych rdzenia nadnerczy. [3] Dodać należy, iż zbyt częsty trening prowadzi do spadku wydzielania noradrenaliny i adrenaliny – co przyczynia się do spadku osiągów zawodnika. Niestety, jeżeli doprowadzisz do przetrenowania i przeciążenia osi HPA (podwzgórze – przysadka mózgowa – nadnercza)  prawdopodobnie nawet suplementacja tyrozyną nie uratuje twojego treningu. Podobny syndrom określa się jako zmęczenie nadnerczy (ang. adrenal fatigue).

W badaniu fińskich naukowców z 2010 [2] roku 8 mężczyzn wykonywało serie prostowania nóg siedząc do upadku mięśniowego, z ciężarem 40% maksymalnego. Po kolejnych dwóch dniach, w celach eksperymentalnych, powtórzono trening. Wyniki? Zanotowano wyraźny spadek siły, ale co najbardziej istotne – ilość hormonu wzrostu była o 45% mniejsza w trakcie drugiego treningu. Również, ilość adrenaliny i noradrenaliny była wyraźnie mniejsza (co może tłumaczyć spadek siły w trakcie drugiego treningu).

W badaniach naukowych tyrozyna okazała się nie mieć dużego znaczenia dla poprawy osiągów zawodnika, jednakże może wyraźnie poprawiać funkcje poznawcze, w stresujących okolicznościach. Naukowcy zastrzegają jednak, iż oś HPA musi funkcjonować odpowiednio, zaś zasoby dopaminy i noradrenaliny muszą być zmniejszone. [1]

W kolejnym z badań z 2015 roku [4] 8 piłkarzy ukończyło indywidualny, 90 minutowy symulator gry w piłkę nożną, na bieżni, przy dwóch różnych okazjach. Badanie prowadzono w eksperymentalnej komorze  w temperaturze 25 stopni, przy 40% wilgotności. Podano im tyrozynę 150 mg / kg masy ciała razem z 250 ml napoju bez cukru (lub placebo) 5 h i 1 h przed wysiłkiem. Podwójnie ślepa próba, losowo. Oceniono wydajność poznawczą – czujność, realizacja podwójnego zadania, oceniono również zaangażowanie umysłowe przed, w połowie gry i pod jej koniec. W grupie tyrozyny odnotowano znacznie lepsze reakcje 12,6 ± 1,7 (tyrozyna) vs 11,5 ± 2,4 (placebo).

W kolejnym z badań oceniono, iż l-tyrozyna zwiększa elastyczność poznawczą (ang. cognitive flexibility), w trakcie zadań wymagających realizacji różnych zadań równocześnie. Natalia Maja Józefacka-Szram: „Kontrola interferencji (interference control), nazywana również elastycznością poznawczą czy też przerzutnością uwagi, to umiejętność świadomego przerzucania swojej uwagi pomiędzy poszczególne zadania. Umożliwia skierowanie uwagi na bodźce istotne i ignorowanie bodźców nieistotnych, dzięki czemu człowiek może dostosować się do zmieniającej się sytuacji”. [5]

Tyrozyna może znaleźć także zastosowanie u walczących żołnierzy, u których obniża się poziom noradrenaliny, w reakcji na stres pola walki. [6]

W końcu naukowcy spekulują, iż poziom dopaminy w mózgu zwiększa możliwość tolerowania długotrwałej pracy w gorącu. W badaniu z 2011 roku [7] 8 średnio wytrenowanych ochotników w średnim wieku 32 ± 11 roku, masie ciała 75,3 ± 8,1 kg, szczytowym pochłanianiu tlenu 3,5 ± 0,3 l/min wykonało dwie próby wysiłkowe w odstępie co najmniej 7 dni. Spożyli 500 ml napoju bez cukru (placebo) lub ten sam napój z 150 mg tyrozyny na każdy kg masy ciała 1 h przed jazdą na rowerze do wyczerpania, ze stałym obciążeniem 68 ± 5%, w temperaturze 30° i przy wilgotności 60%.

Osobnicy, którzy dostali tyrozynę wytrzymali znacznie dłużej: średnio 80,3 ± 19,7 min, w porównaniu do grupy placebo: 69,2 ± 14,0 min (zysk aż o 16%!) [8]. Niestety, inne badania nie podtrzymują tych rewelacji – moc w czasie próby czasowej, osiągi zawodników, temperatura ciała czy tętno – nie różniły się pomiędzy placebo oraz tyrozyną [8]. W kolejnym z badań [9] doświadczeni kolarze najpierw przez 90 minut pracowali z intensywnością 70% szczytowego pochłaniania tlenu następnie wykonywali próbę czasową. Nie odnotowano zysku z dodawania l-tyrozyny (25 mg/kg masy ciała) w porównaniu do węglowodanów.

Czy warto sięgać po l-tyrozynę? Cóż, jej skuteczność jest zagadką. Na pewno nie zaszkodzi spróbować i samemu ocenić skuteczność tego aminokwasu. Tym bardziej, iż nie jest specjalnie droga.

Referencje:

1.  “Effect of tyrosine supplementation on clinical and healthy populations under stress or cognitive demands–A review”. J Psychiatr Res. 2015 Nov;70:50-7. doi: 10.1016/j.jpsychires.2015.08.014. Epub 2015 Aug 25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26424423 2. Not fully recovered – but training again? Scand J Med Sci Sports. 2010 Oct 7. doi: 10.1111/j.1600-0838.2010.01238.x. http://www.ergo-log.com/notfullyrecovered.html 3.  “Farmakologia I toksykologia” E. Mutschler 4.„Effect of tyrosine ingestion on cognitive and physical performance utilising an intermittent soccer performance test (iSPT) in a warm environment”. Eur J Appl Physiol. 2015 Feb;115(2):373-86. doi: 10.1007/s00421-014-3022-7. Epub 2014 Oct 19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25326727  5. “Diagnoza funkcji wykonawczych u dzieci”, „Diagnosis of executive functions in children” http://www.gazeta.psychiatria.com.pl/index.php/pobierz-pdf?key=GBhgaazUWNEWYN3t6yyTediNgafYjdek989kuS59 6. “Dietary tyrosine as an aid to stress resistance among troops.” Mil Med. 1989 Mar;154(3):144-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2496341 7.“Oral tyrosine supplementation improves exercise capacity in the heat.” Eur J Appl Physiol. 2011 Dec;111(12):2941-50. doi: 10.1007/s00421-011-1921-4. Epub 2011 Mar 25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21437603 8.“Failure of oral tyrosine supplementation to improve exercise performance in the heat”. Med Sci Sports Exerc. 2014 Jul;46(7):1417-25. doi: 10.1249/MSS.0000000000000243. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24389518 9. “Effects of l-tyrosine and carbohydrate ingestion on endurance exercise performance” http://jap.physiology.org/content/93/5/1590

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *