Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów 18, 20, 23, Weteranów w WL – W-wa 15-17.03.2013

XXI Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn,
Juniorek i Juniorów do lat 18, 20 i 23
oraz Weteranek i Weteranów
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Warszawa, 15 – 17 marca 2013r.

I. CELE
1. Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Polski Juniorek i Juniorów do lat 18, 20, 23, Seniorek i Seniorów oraz Weteranek i Weteranów w Wyciskaniu Leżąc.
2. Popularyzacja sportów siłowych w naszym kraju.
3. Eliminacje do Mistrzostw Świata Kobiet i Mężczyzn, Juniorek i Juniorów do lat 18 i 23 w Wyciskaniu Leżąc oraz Mistrzostw Świata Weteranek i Weteranów w Wyciskaniu Leżąc.
4. Propagowanie aktywnego uprawiania sportu w regionie.

II. ORGANIZATORZY
1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie.
2. Ośrodek Wychowawczo – Profilaktyczny „MICHAEL” w Warszawie.
3. Firma „Laszko”.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin zawodów: 16-17 marca 2013r.
2. Miejsce startu: Hala Widowiskowo – Teatralna OWP „Michael” Warszawa
przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1 (podziemia Kościoła).
3. Termin zgłoszeń: 8 marca 2013r. Jest to termin dostarczenia zgłoszenia do PZKFiTS.
Ostateczne zgłoszenie do zawodów powoduje skutki finansowe opisane w dalszej części niniejszego komunikatu.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach uczestniczyć mogą kluby sportowe-członkowie PZKFiTS.
2. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniu kompletnego wniosku o wydanie licencji, potwierdzonego przez klub. Wniosek o przyznanie licencji zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS pod adresem: http://www.pzkfits.pl/komunikaty_dok.htm
3. Opłacone wpisowe w przypadku:
i. zgłoszenia terminowego – do 8 marca 2013 r. : 60 zł w każdej kategorii wiekowej.
ii. zgłoszenia spóźnionego – od 9 marca 2013 r. do 12 marca 2013 r : 160 zł w każdej
kategorii wiekowej.
Po tym terminie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zgłoszeń.
4. Okazanie podczas weryfikacji ważnych, indywidualnych badań lekarskich.

V. SPOSOBY RYWALIZACJI, KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacja indywidualna juniorek i juniorów do lat 18, 20 i 23 oraz seniorek i seniorów zostanie przeprowadzona w obowiązujących kategoriach wagowych według wyniku uzyskanego w kilogramach.
2. Klasyfikacja indywidualna weteranów zostanie przeprowadzona w trzech grupach wiekowych: 40-49, 50-59 oraz 60 i więcej lat w obowiązujących kategoriach wagowych według wyniku uzyskanego w kilogramach.
3. Klasyfikacja indywidualna weteranek zostanie przeprowadzona w trzech grupach wiekowych: 40-49, 50-59 oraz 60 i więcej lat w kategorii open według formuły Wilks`a.
4. Klasyfikacja Najlepszej Zawodniczki zostanie przeprowadzona w kategoriach wiekowych Juniorek do lat 18, 20 i 23 oraz Seniorek open według formuły Wilks`a.
5. Klasyfikacja Najlepszego Zawodnika zostanie przeprowadzona w kategoriach wiekowych Juniorów do lat 18, 20 i 23 oraz Seniorów open według formuły Wilks`a.
6. Klasyfikacja drużynowa prowadzona będzie w każdej kategorii za wyjątkiem kategorii weteranek i weteranów.

VI. NAGRODY
1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej juniorek i juniorów do lat 18, 20 i 23 , seniorek i seniorów zostaną nagrodzone medalami.
2. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej we wszystkich grupach wiekowych weteranów zostaną nagrodzone medalami.
3. Trzy pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej weteranek zostaną nagrodzone medalami.
4. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji Najlepszej Zawodniczki i Najlepszego Zawodnika w kategoriach wiekowych juniorek i juniorów do lat 18, 20 i 23 oraz seniorek i seniorów zostaną nagrodzone statuetkami lub pucharami.
5. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej juniorek i juniorów do lat 18, 20 i 23 oraz seniorek i seniorów zostaną nagrodzone statuetkami lub pucharami.
6. Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane miejsce a osoby niesklasyfikowane dyplomy uczestnictwa.

VII. INFORMACJE
1. Wszelkich informacji dotyczących zawodów udzielają : Tomasz Laszko 501-95-66-88, Łukasz Kazimierczak 609-02-64-41, e-mail: [email protected] .
2. Informacje o zawodach wraz z Regulaminem oraz drukami zgłoszeń dostępne będą w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl, www.powerlifting.pl .
3. Opłatę startowego uiszcza się wyłącznie gotówką u Organizatora – Biuro Zawodów w miejscu startu.

VIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenie klubu sportowego do uczestnictwa w zawodach wysyła się do PZKFiTS.
2. Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym druku załączonym do Komunikatu wysłanym pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] jako załącznik do wiadomości.
Załącznik ma być plikiem w formacie Excela 98-2003. Zgłoszenia można również dokonać faxem na numer (087) 621 55 48 podając dane wymagane w załączniku do Komunikatu.
3. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.
4. W dniach od 9 marca 2013 roku do 12 marca 2013 roku istnieje możliwość dokonywania zmian kategorii wagowej zgłoszonych zawodników a także zgłoszenia w dodatkowej kategorii wiekowej bez konsekwencji finansowych.
5. Zgłoszenia ostateczne oraz zmiany kategorii wagowych przyjmowane są do dnia 12 marca 2013r Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia kolejnych zawodników oraz dokonania jakichkolwiek zmian na listach startowych.
6. Zgłoszenia ustne bądź telefoniczne (z uwagi na konsekwencje finansowe zgłoszenia) nie będą honorowane.
7. Lista zgłoszeń będzie dostępna w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl na 5 dni przed pierwszym dniem startów. Lista będzie sukcesywnie aktualizowana.

IX. ZAKWATEROWANIE
1. W odległości ok. 3,5 km znajduje się Hotel „Dom Asystenta WAT” ul. Kaliskiego 9,
tel. (22)683-79-25, e-mail: [email protected] . Hotel dysponuje pokojami 1, 2, 3 i 4 osobowymi. Cena zależy od rodzaju pokoju : 60-150 zł za osobę ze śniadaniem.

X. PROGRAM ZAWODÓW
1. Dokładny program zawodów będzie ustalony po wpłynięciu zgłoszeń i opublikowany na 5 dni przed pierwszym dniem startów, w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl . Może on ulec zmianie w zależności od końcowej liczby zgłoszeń.

XI. REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
1. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury IPF i PZKFiTS.
2. Komisje sędziowską powołuje PZKFiTS w porozumieniu z organizatorem.
3. Na zawodach nie będzie przyjmowana opłata za licencję. Opłaty należy uiścić bezpośrednio na konto PZKFiTS.
4. Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom zawartym w „Regulaminie ogólnym zawodów” dostępnym na witrynie internetowej PZKFiTS pod adresem: www.pzkfits.pl/komunikaty/2013/regulamin_zawodow_ts.pdf

Warszawa, dnia 2013.02.10

Wiceprezes PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego
Prof. nzw. dr hab. Marek Kruszewski

Organizator Łukasz Kazimierczak

Dyskusja i pytania w temacie na forum:
http://www.sfd.pl/M.P_Sen.Jun.18%2C_20%2C_23%2C_Weteran%C3%B3w_w_WL__W_wa_15_17.03.2013-t920504.html

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *