Nandrolone, a masa narządów wewnętrznych

Sterydy anaboliczno-androgenne mogą mieć nieprzewidywalny wpływ na ustrój człowieka. Znane są przykłady idiosynkrazji, czyli indywidualnej, właściwej danej osobie reakcji np. uczuleniowej. Powodem nie musi być od razu zawartość sterydów anaboliczno-androgennych we flakonie czy ampułce, ale np. użyty olej arachidowy, alkohol benzylowy itd.

Wyjątkowym ryzykiem są obarczone produkty z czarnego rynku, gdyż często są produkowane w chałupniczych warunkach z chińskich półproduktów. Badanie Erdal T., Seyfullah H jest wyjątkowe, gdyż obserwacje przeczą wszystkim do tej pory znanym mi eksperymentom.

Eksperyment miał na celu zbadanie wpływu sterydu anaboliczno-androgennego dekanianu nandrolonu, który jest powszechnie stosowany do dopingu przez sportowców, na masę wątroby, śledziony i gonad u samców i samic szczurów.

Szczury podzielono na trzy grupy:

  • kontroli, sól fizjologiczna, dootrzewnowo
  • oleju arachidowego (sam nośnik, bez substancji aktywnej)
  • nandrolon (10 mg na kg masy ciała, w 0,5 ml oleju arachidowego; dootrzewnowo)

Wszystkie zastrzyki wykonywano codziennie przez pięć dni z przerwą 2 dni, cykl powtarzano przez 4 tygodnie.

Wyniki

  • odnotowano spadek masy wątroby u samców szczurów, w grupie nandrolonu
  • odnotowano spadek masy śledziony u samców i samic szczurów, w grupie nandrolonu
  • podanie nandrolonu zwiększyło względną masę jąder w porównaniu z grupą kontrolną

Podsumowując, sugeruje się, że ubytek względnej masy wątroby i śledziony oraz wzrost masy jąder może być wskaźnikiem indywidualnej niewydolności wielonarządowej i uszkodzeń w następstwie długotrwałego podawania nandrolonu rozcieńczonego w oleju arachidowym.

Komentarz

Tureccy naukowcy są pozbawieni rozumu. Faszerowali zwierzęta dawką 10 mg nandrolonu na kg masy ciała dziennie, 5 x w tygodniu. Jest to odpowiednik 5 gramów nandrolonu tygodniowo. 10 ml flakon nandrolonu z czarnego rynku ma stężenie 200 mg w 1 ml, czyli 2 g w 10 ml. Mężczyzna musiałby brać 25 ml nandrolonu tygodniowo. Nie mówię już nawet o produktach z apteki, które mają 4-krotnie niższe stężenie (w Polsce) tj. 50 mg w ml. Normalne dawkowanie u amatorów mieści się w granicach 400-800 mg nandrolonu tygodniowo. U zawodowców łączne dawkowanie SAA wynosi czasem kilka gramów tygodniowo, ale nie ma żadnych dowodów na to, iż organizm jest w stanie spożytkować zaporowe dawki środków anaboliczno-androgennych.

Zadbaj o zdrowie wątroby!

Prawdopodobnie progiem wysycenia jest pułap 1.5 – 2 g SAA tygodniowo. Przy kosmicznym dawkowaniu okazało się, że nandrolon jest w stanie zmniejszyć masę wątroby. Wszelkie dostępne do tej pory dane sugerowały, iż nandrolone (i inne SAA) mogą powodować przerost wątroby, co jest związane z jej obciążeniem metabolizmem SAA (CYP450). Karbalay-Doust i Noorafshan (2009) poinformowali, że masa wątroby szczurów, którym podawano nandrolone zwiększyła się od 19 do 36%. Jeden z najbardziej obiecujących kulturystów młodego pokolenia, Dallas McCarver, zmarł 22 sierpnia 2017 r., mając ledwie 26 lat. Wątroba kulturysty ważyła 4.5 kg, a normalna rzadko waży więcej niż ~1.9 kg! Jego serce ważyło dwukrotnie więcej, niż średnio spotyka się w populacji. McCarver przy 183 cm wzrostu ważył 140-150 kg poza sezonem.

Podobnie najbardziej klasycznym objawem sięgania po „koks” jest zmniejszenie masy jąder, co wynika z zahamowania pracy osi HPTA i produkcji endogennego testosteronu. Być może wynika to z dootrzewnowego podawania SAA, czego nikt o zdrowych zmysłach nie robi. Wiemy, iż do przerostu nerek u ludzi może doprowadzić boldenone, ale znowu jest to pojedyncze badanie tureckich naukowców, do których mam coraz mniejsze zaufanie. Jeśli nikt nie potwierdza takich obserwacji, to mam duże wątpliwości odnośnie do warunków, w jakich te eksperymenty były przeprowadzane.

Czy nandrolone może doprowadzić do niewydolności wielonarządowej?

Jeśli ktoś faszeruje się zaporowymi dawkami środków z grupy SAA, to pewnie tak. W normalnie stosowanych u ludzi dawkach nandrolon nie powinien mieć wpływu na masę nerek, śledziony ani wątroby. Może silnie stłumić produkcję testosteronu i drastycznie zmniejszyć masę jąder (nie rozmiar prącia, jak to się powszechnie sądzi).

Piśmiennictwo:

Erdal T., Seyfullah H. The administration of nandrolone decanoate may cause multiple organ failure https://analefefs.ro/anale-fefs/2013/s1/pe-autori/113.pdf

Umut H. Kantarcı1, Zekine Punduk2, Omer Senarslan3, Alper Dirik Evaluation of anabolic steroid induced renal damage with sonography in bodybuilders. https://victorblackmasterclass.com/wp-content/uploads/2021/04/Human-Use-Kidney-Comparitor-Study.pdf

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *