Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness 2016 – Mińsk Mazowiecki

REGULAMIN PUCHARU POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS
(Eliminacje do reprezentacji Polski na MŚ Mężczyzn w Kulturystyce i Kulturystyce Klasycznej oraz MŚ w Fitness 2016 r.)
14-16 PAŹDZIERNIKA 2016 R. MIŃSK MAZOWIECKI

e0b1e29f659a417a8a41a1cb831501f7-small.jpg

1. HONOROWY PATRONAT
– Starosta Miński – Pan Antoni Jan Tarczyński
– Burmistrz Mińska Mazowieckiego – Pan Marcin Jakubowski
– Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki – Pan Antoni Piechoski

2. ORGANIZATORZY
 Miński Klub Sportowy KWADRAT

3. PARTNERZY
– Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim

4. TERMIN I MIEJSCE
Puchar Polski odbędzie się:
14-16 października 2016 r.
w Hali Sportowej
przy Zespole Szkół Miejskich nr 1
w Mińsku Mazowieckim, ul. Kopernika 9

5. UCZESTNICTWO
W Pucharze Polski mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku (tel.022 550 09 67). Każdy klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2016 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą licencję PZKFiTS na 2016 rok. Wysokość opłaty podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFiTS na 2016 rok, dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”. Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:

Bank PKO SA, nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok.427, Warszawa, (e-mail: [email protected], tel. 022 55009 67). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

UWAGA:
– Każda zawodniczka/zawodnik uczestniczący w Pucharze Polski może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej.

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 10 października 2016 r. wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod poniższym adresem:

Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness 2016 – Mińsk Mazowiecki


Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

W zgłoszeniu każda zawodniczka lub zawodnik musi podać:
– imię i nazwisko
– klub/stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje
– dokładną datę urodzenia
– kategorię w której zamierza startować
– adres e-mail

Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat/tytułem) i dopiskiem „PP”, należy wpłacić na konto:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
nr konta: 49 9226 0005 0010 0107 2000 0010
Obowiązuje wpisowe w wysokości 120 zł od zawodniczki/zawodnika.

W przypadku zgłoszenia się zawodniczki/zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia pisemnego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
– negatywnej weryfikacji,
– rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
– spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

7. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy Pucharu Polski przyjeżdżają w dniu 14 października 2016 roku (piątek), i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne od godziny 15:00 we wskazanym pomieszczeniu w Hotelu
,,PARTNER” w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 (wejście od ul. Kazikowskiego).

UWAGA
Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w hotelach.

8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników Pucharu Polski odbędzie się 14 października 2016 roku (piątek), w godzinach 17:00-20:00, we wskazanym pomieszczeniu w Hotelu ,,PARTNER” w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 (wejście od ul. Kazikowskiego).

Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodniczki/zawodnika nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.
Zawodniczki i zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny sylwetki.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zobowiązani są posiadać:
– dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładna datę urodzenia
– własną Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2016 rok (lub potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej)
– własną Kartę Zawodnika PZKFiTS
– zaświadczenie lekarskie, pozwalające na start w zawodach sylwetkowych lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca
– dowód wniesienia opłaty startowej.

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą stroje startowe do wszystkich rund oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stany technicznego nagrania Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów odbędzie się 15 października 2016 roku (sobota) o godziny 09:30 w miejscu zawodów.

9. KATEGORIE
Kulturystyka mężczyzn: wszechwag.
Kulturystyka klasyczna mężczyzn wszechkategoria
Fitness mężczyzn wszechkategoria
Fitness plażowe mężczyzn 178 cm, +178 cm
Fitness plażowe atletyczne mężczyzn wszechkategoria
Fitness atletyczne kobiet wszechkategoria
Fitness sylwetkowe kobiet wszechkategoria
Bikini fitness kobiet 166 cm, +166 cm
Fitness kobiet wszechkategoria
Fit model kobiet wszechkategoria
Fit model mężczyzn wszechkategoria
Pary mieszane – tylko jako eliminacje do MŚ*
*- w parach mieszanych mogą startować jedynie: zawodniczki fitness atletycznego, fitness sylwetkowego i fitness oraz zawodnicy kulturystki i kulturystyki klasycznej.
ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA:
– MŚ Mężczyzn w Kulturystyce i Kulturystyce Klasycznej – Benidorm, 03-07.11.2016
– MŚ w Fitness – Białystok, 11-14.11.2016
Wszystkie kategorie rozgrywane jako open (wszechwag) są jednocześnie rundami eliminacyjnymi do reprezentacji Polski. Dodatkowe rundy eliminacyjne będą rozgrywane jedynie w fitness plażowe mężczyzn i w bikini fitness kobiet.

10. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
Zgodnie z zasadami IFBB, na zawodach nie można już używać bronzerów łatwo ścieralnych. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wejściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę.

Podczas weryfikacji zawodniczka/zawodnik otrzymuje od Organizatora identyfikator ,,Zawodnik” (opaska na nadgarstek), który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikator „Trener” (opaska na nadgarstek). Liczba wydanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu/stowarzyszenia, tj.:
-drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
-drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory

11.PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW

15 października 2016 roku (sobota) – godzina 15:00 (hala sportowa w Mińsku Mazowieckim):

Eliminacje i półfinały
Fitness kobiet (1 runda – programy dowolne)
Fitness mężczyzn (1 runda – programy dowolne)
Fitness sylwetkowe kobiet (1 runda – ocena sylwetki w dowolnym bikini)
Fitness atletyczne kobiet (1 runda – zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)
Fitness plażowe mężczyzn 178 cm (1 runda – zwroty, porównania)
Fitness plażowe mężczyzn +178 cm (1 runda – zwroty, porównania)
Fitness plażowe atletyczne (1 runda – zwroty, porównania)
Kulturystyka klasyczna mężczyzn (1 runda – zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)
Fitness kobiet (2 runda – ocena sylwetki w dowolnym bikini)
Fitness mężczyzn (2 runda – ocena sylwetki)
Fitness plażowe mężczyzn 178 cm (2 runda – prezentacja indywidualna, zwroty)
Fitness plażowe mężczyzn +178 cm (2 runda – prezentacja indywidualna, zwroty)
Fitness plażowe mężczyzn 178 cm nagradzanie
Fitness plażowe mężczyzn +178 cm nagradzanie
Bikini-fitness kobiet 166 cm (1 runda – ocena sylwetki w dowolnym bikini)
Bikini-fitness kobiet +166 cm (1 runda – ocena sylwetki w dowolnym bikini)
Kulturystyka mężczyzn (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Fit model kobiet (1 runda – ocena sylwetki w stroju jednoczęściowym)
Fit model mężczyzn (1 runda – ocena sylwetki – koszulka gimnastyczna)
Pary mieszane (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Bikini-fitness kobiet 166 cm (2 runda –T-walking + ocena sylwetki)
Bikini-fitness kobiet +166 cm (2 runda –T-walking + ocena sylwetki)
Bikini-fitness kobiet 166 cm nagradzanie
Bikini-fitness kobiet +166 cm nagradzanie

16 października 2016 roku (niedziela) – godzina 11:00 (hala sportowa w Mińsku Mazowieckim):

OFICJALNE OTWARCIE: godzina 11:00
Finały:
Fitness kobiet (3 runda – programy dowolne)
Fitness mężczyzn (3 runda – programy dowolne)
Fitness sylwetkowe kobiet (2 runda – T-walking + ocena sylwetki)
Fitness atletyczne kobiet (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
Fitness atletyczne kobiet (3 runda – programy dowolne)
Fitness plażowe atletyczne (2 runda – prezentacja indywidualna, zwroty)
Bikini fitness kobiet (top 3 x 2) (Superfianł –T-walking + ocena sylwetki)
I Blok dekoracji: fitness sylwetkowe kobiet, fitness atletyczne kobiet, fitness płazowe atletyczne mężczyzn, bikini fitness kobiet
Eliminacje do MŚ – bikini-fitness kobiet (top 7 z każdej kategorii)

Fitness kobiet (4 runda – ocena sylwetki)
Fitness mężczyzn (4 runda – ocena sylwetki)
Fit model kobiet (2 Runda – T-walking, zwroty, kostium jednoczęściowy)
Fit model mężczyzn (2 Runda – zwroty, koszulka gimnastyczna)
Fitness plażowe mężczyzn (top 3 x 2) (Superfinał – prezentacja indywidualna, zwroty)
II Blok dekoracji: fitness kobiet, fitness mężczyzn, fitness plażowe mężczyzn,
Eliminacje do MŚ – fitness plażowe mężczyzn (top 7 z każdej kategorii)

Kulturystyka klasyczna mężczyzn (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
Kulturystyka klasyczna mężczyzn (3 runda – programy dowolne)
Fit model kobiet (3 Runda – prezentacja w sukni wieczorowej)
Fit model mężczyzn (3 Runda – prezentacja w swobodnym stroju sportowym)
Kulturystyka mężczyzn (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
Kulturystyka mężczyzn (3 runda – programy dowolne)
III Blok dekoracji: kulturystyka klasyczna, fit model kobiet, fit model mężczyzn i kulturystyka mężczyzn
Eliminacje do MŚ – Pary mieszane (1 runda – ocena sylwetki w pozach obowiązkowych)
Eliminacje do MŚ – Pary mieszane (2 runda – program dowolny)

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW BĘDZIE ZATWIERZONY PO WERYFIKACJI!!!
Ostateczny program zawodów przekazany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszony przy szatniach oraz w widocznych miejscach na hali. Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu. Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać rozegrane tylko w rundach finałowych lub w ogóle mogą nie zostać rozegrane, co wpływa na kolejność startu.

12. PUNKTACJA DRUŻYNOWA
Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki siedmiu najlepszych zawodniczek i/zawodników z danego klubu, według punktacji obowiązującej w IFBB. Do punktacji drużynowej nie wlicza się konkurencji fit-model kobiet i mężczyzn ani par mieszanych.

13. NAGRODY
Wysokość nagród ustalana jest corocznie w zależności od poziomu i sukcesu w danej dyscyplinie. Do puli nagród wchodzą nagrody finansowe, rzeczowe i suplementy odżywkowe.

Obowiązek podatkowy, jeżeli zaistnieje, leży po stronie osoby nagrodzonej.

W przypadku niepełnej liczby finalistów w danej kategorii (mniejszej niż 3 zawodników) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w podziale nagród.

We wszystkich kategoriach zawodniczki/zawodnicy otrzymują pamiątkowe statuetki, medale uczestnictwa oraz dyplomy za miejsca od I do III. Za miejsca od IV do VI – medale uczestnictwa oraz dyplomy.

Nagrody finansowe za miejsca od I do III.

Za zwycięstwo drużynowe – drużyna otrzymuje pamiątkową statuetkę.
Dyplomy za miejsce od I do III.

14. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

15. POSTANOWINIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł na rzecz Organizatora.

16. INFORMACJE
Szczegółowych informacji o imprezie udziela Albert Szczygielski, telefon kom.: 724 521 827.

Zatwierdzam Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak Albert Szczygielski
Wiceprezes PZKFiTS Prezes Mińskiego Klubu Sportowego KWADRAT
27.08.2016 r
Zmiany: 29.09.2016 r

34311d0667364990ae9ccb22240c6517-small.jpg

579541d3d0ab4c46a258cf14be8085d4-small.jpg

ad8e1d4c73114a17bd5c92658a629d48-small.jpg

b2076283cea14f60871f433e78e7f163-small.jpg

Relacja zawodów na forum SFD: http://www.sfd.pl/Puchar_Polski_w_Kulturystyce_i_Fitness_2016_%E2%80%93_Mi%C5%84sk_Mazowiecki_%E2%80%93_14_16%2E10%2E_Regulamin%2E-t1127705.html

Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *