Czy dieta ma wpływ na sen? Badania Naukowe

To zagadnienie można by opisywać w kilkusetstronicowej pracy, ale postaram się wyciągnąć najważniejsze fakty.

Kilka terminów którymi posługują się naukowcy:

  • czas trwania – ile czasu dana osoba śpi,
  • jakość snu – może być wyrażona ilością SWS i REM,
  • SWS = sen wolnofalowy, krytyczny dla zdrowia (m.in. mniej go jest przy zaburzeniach depresyjnych; jest to sen głęboki, ma podstawowe znaczenie dla regeneracji np. po treningu, konsolidacji pamięci),
  • REM (ang. Rapid Eye Movement) – niezwykle istotna faza snu, np. alkohol wpływa na jej skrócenie, co ma negatywne konsekwencje zdrowotne,
  • SOL  (ang. Sleep-onset latency) – parametr mówi nam jak bardzo opóźnione jest zasypianie np. kontakt ze światłem niebieskim ma wpływ na opóźnienie zasypiania (supresja melatoniny w ustroju),

Niska jakość snu oraz dłuższy niż 20-30 minut czas zasypiania definiują kiepski sen. Czasem do oceny jakości snu stosuje się kwestionariusze.

Jaki wpływ mają diety na sen?

Philips: dieta kontrolna 2 dni: 350 g węglowodanów, 140 g tłuszczu, 75 g protein. Kolejne 2 dni zastosowano: 600 g węglowodanów, 33 g tłuszczu, 75 g protein lub 100 g węglowodanów, 225 g tłuszczu, 75 g protein.

Wpływ na sen: ilość snu wolnofalowego była niższa na diecie wysokowęglowodanowej, niskotłuszczowej (97.8 minuty) oraz wyższa przy diecie niskowęglowodanowej, wysokotłuszczowej (117.2 minuty). W grupie kontrolnej ilość snu wolnofalowego kształtowała się na pułapie 115.5 minuty.

Faza REM trwała dłużej na diecie wysokowęglowodanowej, niskotłuszczowej (HC/LF) – 136.9 minuty w porównaniu do diety niskowęglowodanowej, wysokotłuszczowej (LC/HF) – 122.1 minuty. Grupa kontrolna – czas trwania fazy REM wynosił 103.6 minuty.

Faza NREM była krótsza na diecie wysokowęglowodanowej, niskotłuszczowej (319.5 minuty) jak i niskowęglowodanowej, wysokotłuszczowej (331.5 minuty) w porównaniu do diety kontrolnej (342.2 minuty).

Lindseth: dieta bogata w proteiny (56% protein, 22% węglowodanów oraz 22% tłuszczów) zmniejszała ilość wybudzeń w porównaniu do diety zawierającej 50% węglowodanów, 35% tłuszczów, 15% protein. Z kolei czas zapadania w sen był krótszy na diecie wysokowęglowodanowej (56% węglowodanów, 22% protein, 22% tłuszczów) – 9.1 minuty w porównaniu do diety kontrolnej (50% węglowodanów, 15% protein, 35% tłuszczów) –  13.9 minuty.

Podsumowanie: diety wysokowęglowodanowe przyspieszają zasypianie oraz skracają czas trwania snu wolnofalowego, z kolei wydłużają fazę REM. Diety bogate w tłuszcze zmniejszają jakość snu, skracają fazę REM oraz wydłużają sen wolnofalowy. Jednakże brakuje badań które określiłby długofalowe skutki stosowania podobnych schematów żywieniowych. Niektóre pokarmy, takie jak produkty mleczne, ryby, owoce i warzywa również wpływają na sen, ale badania były zbyt zróżnicowanie, trwały za krótko i były prowadzone na zbyt małej liczbie osób, aby wyciągać ostateczne wnioski.

Referencje: 1.  Andrzej Jakubczyk, Julita Wojnar, Marcin Wojnar „Zaburzenia snu u osób uzależnionych od alkoholu” http://old.ipin.edu.pl/ain/aktualne/2009/2/t22n2_3.pdf2. Orzeł-Gryglewska, Jolanta  „Zaburzenia snu związane z nadmierną ekspozycją na światło” https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3308 3. Marie-Pierre St-Onge,* Anja Mikic, and Cara E Pietrolungo “Effects of Diet on Sleep Quality” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5015038/ 4. Phillips F, Chen CN, Crisp AH, Koval J, McGuinness B, Kalucy RS, Kalucy EC, Lacey JH. Isocaloric diet changes and electroencephalographic sleep. Lancet 1975;2:723–5.5. Lindseth G, Lindseth P, Thompson M. Nutritional effects on sleep. West J Nurs Res 2013;35:497–513.
Udostępnij znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *