Kulturystyka
SFD

Wielu mężczyzn oszukuje wykonując martwy ciąg z wykorzystaniem odbijania sztangi od podłoża. W badaniu Krajewski K. i wsp. 20 mężczyzn wykonywało martwy ciąg z ciężarem wynoszącym 75% maksymalnego. Stosowali zatrzymanie ciężaru na ziemi lub odbijanie. Podczas podnoszenia ciężaru z ziemi po odbiciu stwierdzono silne przeciążenie występujące w stawie biodrowym. Średnia

Czytaj całość...

W nowym materiale, Dorian mówi o wszystkich aspektach swojego życia:  o treningu na początku kariery,  rywalizacji na scenie aż po emeryturę oraz o tym co robi obecnie.  Dorian mówi także o swojej diecie i procedurach treningowych z czasów gdy był w najlepszej formie. Yates pojawił się “znikąd” i natychmiast zaczął

Czytaj całość...

W badaniu porównano dietę oraz dietę połączoną z aerobami. Oceniano wpływ na skład ciała, profil lipidowy i wydolność u kobiet. Dwadzieścia kobiet badano na początku i po 8 tygodniach. Badano masę ciała i ilość tłuszczu, ilość cholesterolu, HDL-C, LDL-C i trójglicerydów, ilość mleczanów przy wydatkowaniu 100 W oraz maksymalną moc

Czytaj całość...

Wysokie spożycie cukru może zwiększać ryzyko zachorowania na raka poprzez zaburzanie regulacji stężeń insuliny i glukozy, indukowanie stresu oksydacyjnego, stanu zapalnego i otyłości ciała, ale dowody epidemiologiczne są niejasne. W meta analizie uwzględniono 37 prospektywnych badań kohortowych (1990-2017) raportujących wielowymiarowe skorygowane szacunki ryzyka dla cukrów dietetycznych w odniesieniu do raka.

Czytaj całość...

Stanazolol to pochodna DHT, czyli dihydrotestosteronu. Uchodzi za środek budujący powoli masę mięśniową oraz znakomicie budujący siłę. Niestety, jak w przypadku wszystkich najlepszych środków, wiążą się z tym niebagatelne skutki uboczne. Przede wszystkim stanazolol to jeden z najbardziej destrukcyjnych środków dla profilu lipidowego krwi.   Wg badań Thompsona PD i

Czytaj całość...

Niedobory żelaza są bardziej rozpowszechnione niż się powszechnie sądzi. Ocenia się, iż na niedokrwistość cierpi 1.62 mld ludzi, z tego 50% jest spowodowana niedoborem żelaza. Uznaje się, iż prawidłowe stężenie ferrytyny we krwi wynosi 20–500 μg/l (u kobiet 10–200 μg/l). Przykładowo rozpowszechnienie anemii w Portugalii wynosi 19.9%, z tego 84%

Czytaj całość...

Nadmierne spożycie cukru zostało powiązane z patologią choroby Alzheimera (AD) przynajmniej u zwierząt. Naukowcy postanowili poszukać powiązań w populacji ludzkiej. Określano powiązanie spożywania słodkiego napoju z markerami neuropsychologicznymi (N = 4276) i obrazowaniem rezonansu magnetycznego (N = 3846). Szukano zmian typowych dla przedklinicznej choroby Alzheimera i naczyniowego uszkodzeniem mózgu (VBI)

Czytaj całość...

Naukowcy porównali 33 060 biegaczy i 15945 chodziarzy w celu zbadania wpływu różnic w rodzaju i intensywności ćwiczeń na czynniki ryzyka choroby wieńcowej (CHD). Wyjściowy wydatek (METhr / dziennie) porównano z wykrytymi przez lekarza nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią, cukrzycą i chorobą wieńcową podczas 6.2 lat obserwacji. Bieganie zmniejszyło ryzyko: nadciśnienia incydentalnego

Czytaj całość...

Każdego rodzaju wysokointensywny trening może być szkodliwy dla stabilności DNA. Wiele badań potwierdza, że ​​forsowne ćwiczenia mogą nasilać stan zapalny i wywołać powstawanie uszkodzeń wywołanych przez wolne rodniki, tym samym kładąc cień na niezaprzeczalne korzyści płynące z regularnej aktywności fizycznej. Ponieważ reaktywne formy tlenu powstają w wielkiej ilości podczas ćwiczeń

Czytaj całość...

CPAP to technika stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, stosuje się ją np. przy zespole obturacyjnego bezdechu śródsennego (OBŚ). Występowanie zespołu OBŚ […] wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem. Pacjenci z OBŚ wykazują ponad 2-krotnie większe występowanie nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz udarów

Czytaj całość...

Najnowsze filmy z naszego kanału